Privrženost u adolescenciji - odnos kvalitete, stilova i dimenzija privrženosti: Usporedba djevojaka i mladića

Authors

  • Silvija Rucevic Filozofski fakultet u Osijeku
  • Ivana Mihalj OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac

Keywords:

stil privrženosti, anksioznost, izbjegavanje, kvaliteta privrženosti, adolescenti

Abstract

Osnovni je cilj ovog rada bio ispitati odnos kvalitete privrženosti roditeljima, stilova privrženosti i dimenzija u podlozi stilova privrženosti u uzorku mladića (N=103) i djevojaka (N=181) srednjoškolskog uzrasta. Kvaliteta je privrženosti roditeljima mjerena Inventarom privrženosti roditeljima i vršnjacima (IPPA), dok su stilovi i dimenzije privrženosti mjereni skraćenom verzijom Inventara iskustava u bliskim vezama (ECR-SF).Rezultati su multigrupnih konfirmatornih faktorskih analiza pokazali da su trofaktorsko rješenje za Inventar privrženosti roditeljima i vršnjacima i dvofaktorsko rješenje za Inventar iskustava u bliskim vezama invarijatni s obzirom na spol. Nadalje, utvrđena je niska konvergentnost Inventara iskustava u bliskim vezama i kvalitete privrženosti roditeljima mjerene Inventarom privrženosti roditeljima i vršnjacima s obzirom da su za različite aspekte kvalitete privrženosti utvrđene značajne razlike samo između mladih sa sigurnim i odbijajućim stilom privrženosti. Utvrđeno je da sigurno privrženi mladi procjenjuju povjerenje i kvalitetu komunikacije s majkom i ocem značajno višima, a otuđenost u odnosu s majkom značajno nižom od mladih s odbijajućom privrženošću.Nadalje, spol je bio značajan moderator odnosa odbijajućeg i zaokupljenog stila privrženosti i otuđenosti u odnosima s ocem. Pri tome su djevojke s odbijajućom privrženosti procjenjivale otuđenost od oca značajno višom od mladića iz iste skupine. Suprotno tome, mladići sa zaokupljenom privrženošću procjenjivali su otuđenost od oca značajno višom od djevojaka s istim stilom privrženosti.

Author Biographies

Silvija Rucevic, Filozofski fakultet u Osijeku

Ivana Mihalj, OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac

Published

2013-04-30

Issue

Section

Articles