Doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji

Authors

  • Barbara Rončević Zubković Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Keywords:

radno pamćenje, kratkoročno pamćenje, razumijevanje, rječnik

Abstract

Cilj je ovoga rada ispitati doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja objašnjenju varijance razumijevanja teksta kod mlađih adolescenata. Kako bi se mogao kontrolirati efekt relevantnih varijabli pri ispitivanju odnosa raspona radnoga pamćenja i razumijevanja, ispitan je rječnik i raspon verbalnoga kratkoročnog pamćenja, kao i učinkovitost procesiranja u oba zadatka pamćenja. U istraživanju je sudjelovalo 186 učenika sedmih razreda triju osnovnih škola (98 dječaka i 88 djevojčica). Kako bi se ustanovilo je li samostalni doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja objašnjenju varijance razumijevanja teksta značajan kada se kontroliraju ostali relevantni čimbenici, proveden je niz hijerarhijskih regresijskih analiza. Rezultati pokazuju da je raspon verbalnoga radnog pamćenja značajan samostalni prediktor razumijevanja kada se zasebno kontroliraju efekti pojedinih relevantnih varijabli, no njegov samostalni doprinos prestaje biti statistički značajan kada se sve varijable zajedno uključe u analizu. Najjačim se prediktorom razumijevanja pokazao rječnik. Rezultati upućuju na zaključak da prediktivna vrijednost raspona verbalnoga radnog pamćenja za razumijevanje pri čitanju primarno proizlazi iz zajedničke varijance koju ta varijabla dijeli s ostalim mjerama kojima se ispituje jezično procesiranje.

Published

2011-10-06

Issue

Section

Articles