Primjena teorije vrijednosti i očekivanja u kontekstu odabira učiteljske profesije

Authors

  • Iris Marušić Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja Institut za društvena istraživanja, Zagreb
  • Ivana Jugović Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja Institut za društvena istraživanja, Zagreb
  • Tea Pavin Ivanec Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Keywords:

teorija očekivanja i vrijednosti, odabir učiteljske profesije, motivacija, validacija upitnika

Abstract

Spoznaje su o motivaciji za učiteljsku profesiju dobivene na malom broju istraživanja, kojima najčešće nedostaje jasni teorijsko-konceptualni i analitički okvir koji bi bio utemeljen na recentnim teorijama motivacije i odabira karijere. Svrha je ovoga istraživanja bila provjeriti može li se model odabira učiteljske profesije Richardsona i Watt (2006), temeljen na motivacijskoj teoriji očekivanja i vrijednosti (Eccles, 2005), generalizirati na hrvatski obrazovni kontekst. Cilj je također bio validirati Upitnik faktora koji utječu na izbor učiteljske profesije razvijen na australskom uzorku. U istraživanju je sudjelovalo 188 studenata učiteljskih studija zagrebačkoga i riječkoga sveučilišta na kojima je primijenjen Upitnik faktora koji utječu na izbor učiteljske profesije. Faktorska je struktura hrvatske verzije dobro replicirala originalnu s obzirom na brojnost faktora i izrazite razlike između hrvatskoga i australskoga obrazovnog konteksta te načina obrazovanja učitelja i njihova socijalnog statusa. Dobiveni rezultati govore u prilog konstruktnoj valjanosti Upitnika i primjenjivosti modela odabira učiteljske profesije Richardsona i Watt (2006) za objašnjenje odabira učiteljske profesije u hrvatskom obrazovnom kontekstu. Naše su studente učiteljskoga studija za ovo zanimanje najviše motivirali rad s djecom, mogućnost društvenoga doprinosa i procjena vlastitih sposobnosti za poučavanje, a u manjoj mjeri osobne vrijednosti poput sigurnosti zaposlenja i vremena za obitelj.

Published

2011-10-06

Issue

Section

Articles