Povezanost doživljaja roditeljske kompetentnosti i emocionalne izražajnosti s intenzitetom roditeljskog stresa majki

Authors

  • Eva Anđela Delale Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Keywords:

roditeljski stres, roditeljska kompetentnost, emocionalna izražajnost majke

Abstract

Brojna su istraživanja emocionalne izražajnosti i kompetentnosti roditelja vezana uz ishode po djecu te socijalnu i emocionalnu kompetentnost djece, no rijetka povezuju emocionalnu izražajnost i procjenu kompetentnosti majki s njihovim doživljajem roditeljskog stresa. Cilj je ovog istraživanja utvrditi doprinos samoprocjena roditeljske kompetentnosti i emocionalne izražajnosti majki u objašnjenju intenziteta roditeljskog stresa majki šestogodišnjaka te ispitati potencijalni medijacijski učinak odabranih individualnih obilježja majki na povezanost između sociodemografskih obilježja i intenziteta roditeljskog stresa majki šestogodišnjaka.Primjenom je hijerarhijske regresijske analize u uzorku 329 majki djece šestogodišnjaka dvjema grupama prediktora objašnjeno ukupno 27.4% varijance intenziteta roditeljskog stresa. Sociodemografske varijable objašnjavaju 5.2% varijance intenziteta roditeljskog stresa majki, pri čemu značajno samostalno pridonosi varijabla broj djece u kućanstvu. Od individualnih obilježja roditelja koji objašnjavaju dodatnih 22.2% varijance kriterija značajni su samostalni prediktori negativna emocionalna izražajnost i zadovoljstvo majki ispunjavanjem roditeljske uloge. Veća negativna emocionalna izražajnost majki i manje zadovoljstvo ispunjavanjem roditeljske uloge povezane su s većim doživljajem intenziteta roditeljskog stresa majki. Nije utvrđen medijacijski učinak emocionalne izražajnosti i doživljaja kompetentnosti majki na povezanost između njihovih sociodemografskih obilježja i intenziteta roditeljskog stresa.Dobiveni rezultati pridonose spoznajama o međuodnosu odabranih individualnih obilježja majki i roditeljskog stresa te unaprjeđivanju suvremenih modela roditeljskog stresa.

Author Biography

Eva Anđela Delale, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Eva Anđela Delale, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Issue

Section

Articles