Odnos crta ličnosti i stavova prema radu i organizaciji s odgovornim organizacijskim ponašanjem

Authors

  • Nada Krapić Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Sanda Pletikosić Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Nina Grabar Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Keywords:

crte ličnosti, zaokupljenost poslom, odanost organizaciji, odgovorno organizacijsko ponašanje

Abstract

Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati odnos crta ličnosti (ekstraverzija, ugodnost, savjesnost, neuroticizam, otvorenost), zaokupljenosti poslom i organizacijske odanosti (afektivna, normativna, instrumentalna) s odgovornim organizacijskim ponašanjem i njegovim komponentama (interpersonalnim, organizaciji usmjerenim i odgovornim ponašanjem usmjerenim zadacima).Ispitivanje je provedeno na 202 djelatnika jedne hrvatske hotelsko-ugostiteljske tvrtke. Ispitanici su ispunili Petofaktorski upitnik ličnosti, Skalu zaokupljenosti poslom, Upitnik organizacijske odanosti te Upitnik odgovornog organizacijskog ponašanja.Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s odgovornim organizacijskim ponašanjem ispitan je hijerarhijskim regresijskim analizama, pri čemu su kao kriterijske varijable korištene odgovorno organizacijsko ponašanje i tri njegove komponente. Za svaku kriterijsku varijablu provedene su dvije hijerarhijske regresijske analize u kojima su u prvi korak uključene crte ličnosti, a u drugi organizacijski stavovi te potom i obratno.Rezultati su pokazali da su crte ličnosti i organizacijski stavovi značajni prediktori odgovornog organizacijskog ponašanja, te da obje skupine prediktora imaju podjednaku prediktivnu snagu za objašnjenje varijance ovog kriterija. Od crta ličnosti jedino se otvorenost, a od organizacijskih stavova zaokupljenost poslom pokazala značajnim prediktorom kriterijske varijable, kao i njezinih triju komponenti. Dodatno, odgovorno ponašanje usmjereno zadacima značajno predicira još i ekstraverzija. Kada su kao kriterijske varijable u hijerarhijske regresijske analize uvrštene pojedine komponente odgovornog organizacijskog ponašanja pokazalo se da crte ličnosti nešto malo bolje predviđaju odgovorno interpersonalno ponašanje, dok se organizacijskim stavovima nešto bolje predviđa odgovorno ponašanje usmjereno zadatku/poslu.

Published

2011-10-05

Issue

Section

Articles