Primjena teorije vrijednosti i očekivanja u kontekstu odabira učiteljske profesije

Iris Marušić, Ivana Jugović, Tea Pavin Ivanec

Abstract


Spoznaje su o motivaciji za učiteljsku profesiju dobivene na malom broju istraživanja, kojima najčešće nedostaje jasni teorijsko-konceptualni i analitički okvir koji bi bio utemeljen na recentnim teorijama motivacije i odabira karijere. Svrha je ovoga istraživanja bila provjeriti može li se model odabira učiteljske profesije Richardsona i Watt (2006), temeljen na motivacijskoj teoriji očekivanja i vrijednosti (Eccles, 2005), generalizirati na hrvatski obrazovni kontekst. Cilj je također bio validirati Upitnik faktora koji utječu na izbor učiteljske profesije razvijen na australskom uzorku.

U istraživanju je sudjelovalo 188 studenata učiteljskih studija zagrebačkoga i riječkoga sveučilišta na kojima je primijenjen Upitnik faktora koji utječu na izbor učiteljske profesije. Faktorska je struktura hrvatske verzije dobro replicirala originalnu s obzirom na brojnost faktora i izrazite razlike između hrvatskoga i australskoga obrazovnog konteksta te načina obrazovanja učitelja i njihova socijalnog statusa. Dobiveni rezultati govore u prilog konstruktnoj valjanosti Upitnika i primjenjivosti modela odabira učiteljske profesije Richardsona i Watt (2006) za objašnjenje odabira učiteljske profesije u hrvatskom obrazovnom kontekstu. Naše su studente učiteljskoga studija za ovo zanimanje najviše motivirali rad s djecom, mogućnost društvenoga doprinosa i procjena vlastitih sposobnosti za poučavanje, a u manjoj mjeri osobne vrijednosti poput sigurnosti zaposlenja i vremena za obitelj.


Keywords


teorija očekivanja i vrijednosti; odabir učiteljske profesije; motivacija; validacija upitnika

Refbacks

  • There are currently no refbacks.