Doprinos stavova prema radu i radnih vrijednosti pojašnjenju odgovornoga organizacijskog ponašanja

Zvjezdan Penezić, Ana Slišković, Ivana Rak

Abstract


Cilj je provedenog istraživanja bio ispitati koliko zadovoljstvo plaćom, poslom i životom, doživljaj pravednosti u radnim organizacijama (percepcija distributivne, interpersonalne, informacijske i proceduralne pravednosti), prag pravednosti, te važnost i ostvarenost radnih vrijednosti zaposlenika (intrinzičnih i ekstrinzičnih) pridonose objašnjenju pojedinih dimenzija odgovornoga organizacijskog ponašanja (altruizam, savjesnost, uljudnost, građanske vrline i sportsko ponašanje).
Ispitivanje je provedeno metodom ankete na prigodnom uzorku od 172 zaposlenice u bankama. U ispitivanju je primijenjen upitnik kojim su zahvaćene osnovne sociodemografske značajke, odgovorna organizacijska ponašanja, percepcija organizacijske pravednosti, prag pravednosti, radne vrijednosti te procjene zadovoljstva životom, poslom i plaćom.
Dobiveni rezultati uglavnom potvrđuju očekivane značajne veze između ispitivanih stavova prema radu i radnih vrijednosti s odgovornim organizacijskim ponašanjem. Značajnim prediktorom većine dimenzija odgovornoga organizacijskog ponašanja (altruizam, građanske vrline i uljudnost) pokazala se percepcija proceduralne pravednosti te važnost i/ili ostvarenost intrinzičnih radnih vrijednosti. Iznimka je dimenzija savjesnosti, čijem objašnjenju značajno pridonosi samo važnost intrinzičnih radnih vrijednosti, te dimenzija sportskog ponašanja, za koju se ispitivani prediktori nisu pokazali značajnima. Dobiveni su rezultati pokazali i da se u osnovi povezanosti većine dimenzija odgovornoga organizacijskog ponašanja i zadovoljstva poslom nalazi doživljaj proceduralne pravednosti.

Keywords


odgovorno organizacijsko ponašanje; organizacijska pravednost; prag pravednosti; radne vrijednosti; zadovoljstvo poslom i životom

Refbacks

  • There are currently no refbacks.