Editorial

Authors

  • Tamara Mohorić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Rijeka, Hrvatska

Abstract

Drage kolegice,Dragi kolege, za nama je još jedna uspješna godina u kojoj smo objavili tri broja časopisa Psihologijske teme.Započeli smo, kao i uvijek, tematskim brojem naslovljenim Psihologija glazbe, koji su uredile Valnea Žauhar i Ana Butković. U tome je broju objavljeno ukupno 12 teorijskih i empirijskih radova koji predstavljaju bitan doprinos interdisciplinarnomu području psihologije glazbe. Autori objavljenih radova dolaze iz Kanade, Austrije, Australije, Norveške, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Italije. U drugome je broju časopisa sadržano osam radova (četiri izvorna znanstvena rada i četiri pregledna rada) uglednih domaćih znanstvenika koji su obradili važne teme, poput znanstvene reforme i replikacijske krize u psihologiji, samosuosjećanja, samostigmatizacije kod mucanja, sekundarne traumatizacije i drugih.Posljednji, treći broj, obuhvaća trinaest radova, među kojima je najviše izvornih znanstvenih radova (ukupno deset), dok su preostala tri rada pregledna. Autori, osim iz Hrvatske, dolaze iz Nizozemske, Indonezije, Perua, Brazila, Srbije i Češke. Velik broj međunarodnih autora govori u prilog rastućoj prepoznatljivosti našega časopisa u međunarodnoj znanstvenoj zajednici, što nas iskreno veseli. I u ovome su broju zastupljene mnogobrojne relevantne teme, poput teorije svijesti, teorije uma, emocionalnoga plakanja, stavova prema cijepljenju te mnoge druge. Posebno smo ponosni što je naš časopis uvršten u znanstvenu bazu WOS: Emerging Sources Citation Index, u kojoj će biti indeksirani svi radovi objavljeni od prvoga broja 2020. godine. To će nas važno postignuće dodatno motivirati i potaknuti da nastavimo razvijati Psihologijske teme i u godinama koje slijede.Kao i uvijek, posebno zahvaljujemo svim autorima, recenzentima te urednicama tematskoga broja na trudu uloženome da bismo i ove godine objavili tri brojačasopisa. Posebno želim zahvaliti članovima uredništva na lijepoj i uspješnoj suradnji tijekom protekle četiri godine. Također, zahvaljujemo matičnomu Fakultetu i Sveučilištu u Rijeci na podršci koju nam godinama pružaju pri objavljivanju časopisa. Nadamo se i veselimo uspješnoj suradnji i dogodine! Tamara Mohorić,glavna urednica

Additional Files

Published

2023-12-11

Issue

Section

Articles