Osjećaj koherentnosti i tjelesno zdravlje

Authors

  • Igor Kardum Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • Jasna Hudek-Knežević Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Keywords:

osjećaj koherentnosti, tjelesno zdravlje, imunološko funkcioniranje, fiziološko uzbuđenje, stres, zdravstvena ponašanja

Abstract

U radu su prikazana najvažnija obilježja konstrukta osjećaja koherentnosti i njegovih triju komponenata – razumljivosti, sposobnosti upravljanja i smislenosti te njihove povezanosti s različitim zdravstvenim ishodima. U prvome je dijelu rada navedena teorijska osnova ovoga konstrukta, načini njegova mjerenja i njegovi odnosi s drugim karakteristikama ličnosti. Nakon toga prikazani su rezultati istraživanja povezanosti osjećaja koherentnosti i njegovih komponenti s različitim indikatorima objektivnih i subjektivnih zdravstvenih stanja. Zatim su prikazani nalazi o potencijalnim fiziološkim i psihološkim mehanizmima koji su u podlozi povezanosti osjećaja koherentnosti i zdravstvenih ishoda – imunološko funkcioniranje, kognitivna procjena i fiziološko uzbuđenje, suočavanje sa stresom i zdravstvena ponašanja. Na kraju su navedeni osnovni problemi koji se javljaju u istraživanjima odnosa osjećaja koherentnosti i zdravstvenih ishoda.

Published

2012-09-30

Issue

Section

Articles