Uloga socijalne anksioznosti, samootvaranja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa kod studenata

Authors

  • Tamara Komadina Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Rijeka
  • Jasminka Juretić Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • Ivanka Živčić-Bećirević Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Keywords:

socijalna anksioznost, skrivanje pravoga ja, pozitivne emocije, prijateljski odnosi

Abstract

Socijalna anksioznost često vodi različitim problemima u interpersonalnom funkcioniranju. Ovim se istraživanjem ispitao doprinos vjerovanja o potrebi skrivanja pravoga ja i doživljavanja pozitivnih emocija, pored doprinosa socijalne anksioznosti, objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa studenata. Istraživanje je provedeno sa 630 studentica i studenata triju hrvatskih sveučilišta. Svi su ispunili sljedeće upitnike: Upitnik općih podataka, Ljestvicu anksioznosti u socijalnim interakcijama, Ljestvicu socijalne fobije, Ljestvicu pozitivnog i negativnog afekta, Upitnik vjerovanja o potrebi skrivanja pravoga ja i Upitnik kvalitete prijateljstva. Rezultati provedenih hijerarhijskih regresijskih analiza pokazuju da su vjerovanja o potrebi skrivanja pravoga ja i čestina doživljavanja pozitivnih emocija, povrh kontrole spola i obaju tipova socijalnih strahova, značajni specifični prediktori kvalitete prijateljskih odnosa studenata. Spol se dosljedno u svim koracima pokazuje značajnim specifičnim prediktorom, no nije potvrđen interakcijski učinak spola i obaju tipova socijalnih strahova na kvalitetu prijateljstva. Dobiveni su rezultati korisni u teorijskom razumijevanju samootkrivanja i razvoja bliskih odnosa, ali i u praktičnom smislu za rad sa socijalno anksioznim osobama koje se koriste strategijom skrivanja pravoga ja.

Published

2013-04-30

Issue

Section

Articles