Osobne i obiteljske odrednice emocionalne regulacije mlađih adolescenata

Authors

  • Ivana Macuka Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

Keywords:

emocionalna regulacija, temperament, pubertalni status, roditeljsko ponašanje, roditeljski sukob

Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio provjeriti ulogu osobnih i obiteljskih značajki u emocionalnoj regulaciji mlađih adolescenata. Pretpostavilo se kako je dječja emocionalna regulacija determinirana individualnim karakteristikama djeteta (dimenzijama temperamenta i pubertalnim statusom) te obiteljskim faktorima koji u ovom istraživanju uključuju dječju procjenu roditeljskog ponašanja majki i očeva (prihvaćanje, odbacivanje i kontrolu) i dječju percepciju sukoba između roditelja (značajke sukoba, samookrivljavanje i percipirana prijetnja). U istraživanju su sudjelovala 562 učenika (280 djevojčica i 282 dječaka) prosječne dobi 13 godina. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da su od individualnih karakteristika dječaka i djevojčica značajni prediktori emocionalne regulacije zasebne dimenzije temperamenta – samokontrola i negativna afektivnost. Djeca koja imaju jaču samokontrolu i manje su sklona negativnim emocijama i bolje reguliraju svoje emocije. Obiteljske varijable statistički značajno pridonose objašnjenju emocionalne regulacije samo kod dječaka, a značajni su prediktori percepcija majčine kontrole i očeva odbacivanja. Dječaci koji procjenjuju veći stupanj majčine kontrole i očeva odbacivanja slabije reguliraju vlastite emocije.

Author Biography

Ivana Macuka, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

viša asistentica na Odjelu za psihologiju u Zadru

Published

2012-05-01

Issue

Section

Articles