Povezanost ispitne anksioznosti s perfekcionizmom

Authors

  • Inja Erceg Jugović Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Anita Lauri Korajlija Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Keywords:

ispitna anksioznost, pozitivan perfekcionizam, negativan perfekcionizam, akademsko postignuće

Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi povezanost ispitne anksioznosti, pozitivnog i negativnog perfekcionizma te nekoliko mjera akademskog postignuća. Također su se željele provjeriti razlike u izraženosti ispitne anksioznosti između adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista i neperfekcionista. U istraživanju je sudjelovao 331 student Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici su ispunili Upitnik ispitne anksioznosti (TAI; Spielberger, Gonzalez, Taylor, Algaze i Anton, 1978) i Ljestvicu pozitivnog i negativnog perfekcionizma (PNPS; Terry-Short, Owens, Slade i Dewey, 1995) te odgovorili na pitanja o akademskom postignuću (prosječna ocjena na studiju, prolaznost na ispitima, zadovoljstvo sobom kao studentom) i važnosti ocjene. Utvrđena je pozitivna povezanost ispitne anksioznosti s negativnim perfekcionizmom, dok s pozitivnim perfekcionizmom povezanost nije utvrđena. Pozitivan perfekcionizam nisko je pozitivno povezan s važnošću ocjene i zadovoljstvom sobom kao studentom, a negativan perfekcionizam nisko pozitivno povezan s važnošću ocjene te nisko negativno sa zadovoljstvom sobom kao studentom. Ispitna anksioznost je nisko negativno povezana sa svim ispitivanim mjerama akademskog postignuća što može upućivati na nepovoljne posljedice njene pojave na akademsko postignuće. Izraženost ispitne anksioznosti statistički je značajno viša kod neadaptivnih perfekcionista u odnosu na adaptivne perfekcioniste i neperfekcioniste između kojih razlika nije utvrđena.

Author Biography

Inja Erceg Jugović, Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Published

2012-09-30

Issue

Section

Articles