Što se skriva iza pojma "perfekcionizam"? Povijest proučavanja i pregled različitih konceptualizacija perfekcionizma

Authors

  • Zrinka Greblo Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Keywords:

adaptivni i neadaptivni perfekcionizam, dvoprocesni model perfekcionizma

Abstract

Neovisno o specifičnom cilju istraživanja prvi problem s kojim se susreću istraživači perfekcionizma vezan je uz odabir prikladnoga načina operacionalizacije ovoga složenoga konstrukta. Osim velikoga broja mjernih instrumenata koji sadrže različite dimenzije, donošenje zaključaka o obilježjima perfekcionizma otežavaju i oprečni teorijski pristupi koji perfekcionizam definiraju ili kao isključivo neadaptivnu osobinu, ili kao osobinu koja uz neadaptivnu posjeduje i adaptivnu komponentu. Cilj je ovoga rada upozoriti na važnost postupnih promjena u konceptualizaciji i načinu proučavanja perfekcionizma koje su odigrale ključnu ulogu u procesu oblikovanja suvremenih operacionalizacija perfekcionističkih težnji. S obzirom na to da se iza istoga naziva ponekad skrivaju potpuno suprotne definicije perfekcionizma, poznavanje pristupa u okviru kojega su konstruirani pojedini mjerni instrumenti postaje ključno za razumijevanje i adekvatnu interpretaciju rezultata dosadašnjih i budućih istraživanja. Metodološki nedostaci najčešće korištenih skala upućuju na potrebu za konstrukcijom novoga mjernog instrumenta koji bi omogućio bolju operacionalizaciju različitih aspekata perfekcionističkih težnji.

Published

2012-05-01

Issue

Section

Articles