Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima

Authors

  • Linda Rajhvajn Bulat Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Marina Ajduković Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Keywords:

vršnjačko nasilje, srednjoškolci, zlostavljanje u obitelji, psihosocijalne poteškoće, prevencija vršnjačkog nasilja

Abstract

Ovim smo istraživanjem nastojali produbiti razumijevanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolcima i provjeriti kako je povezano s doživljenim zlostavljanjem od strane roditelja, te koje su snage i poteškoće mladih povezane s počinjenim i doživljenim vršnjačkim nasiljem.U istraživanju je sudjelovalo 558 učenika i učenica drugih razreda srednjih škola u Ogulinu, Velikoj Gorici, Zaboku i Oroslavju. Primijenjeni se instrumentarij sastojao od Upitnika socio-demografskih podataka, Skale vršnjačkog nasilja (Rimac i sur., 2012), Subskale zadovoljstva vlastitom obitelji iz Skale kvalitete obiteljskih interakcija (Vulić-Prtorić, 2004), Skale rješavanja sukoba dijete-odrasli (Straus i sur., 1998) te Samoiskaza snaga i poteškoća djece/mladih (Goodman, 1997).Rezultati pokazuju kako svaki tjedan 37.8% učenika doživljava barem jedan oblik vršnjačkog nasilja. Najzastupljenije je psihičko nasilje, naročito ogovaranje. Počinjeno i doživljeno vršnjačko nasilje su umjereno pozitivno povezani. Najviše psihosocijalnih poteškoća iskazuju mladi koji su istovremeno i žrtve i počinitelji vršnjačkoga nasilja. Počinitelji se nasilja ističu najrjeđim prosocijalnim ponašanjem, dok žrtve iskazuju najviše emocionalnih problema i problema s vršnjacima. Doživljeno psihičko zlostavljanje od strane roditelja i (ne)zadovoljstvo obiteljskim odnosima značajno je za predviđanje doživljenoga i počinjenoga vršnjačkog nasilja.

Published

2012-05-01

Issue

Section

Articles