Interes, učenje i postignuće

Authors

  • Rosanda Pahljina-Reinić Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Keywords:

motivacija, situacijski interes, individualan interes, razvoj interesa, akademsko postignuće

Abstract

U ovom su radu prikazana teorijska razmatranja i istraživanja interesa kao važne motivacijske varijable u obrazovnom okruženju. Prvi dio rada sadrži prikaz različitih konceptualizacija interesa i njegove uloge u učenju i prikaz načina mjerenja interesa. U drugom su dijelu rada najprije prikazana aktualna shvaćanja dinamike razvoja interesa. Nakon toga prikazani su rezultati istraživanja učinaka interesa na procese i ishode učenja. Postojeća istraživanja odnosa interesa s drugim motivacijskim varijablama kao što su samodjelotvornost, ciljevi postignuća i vrijednost zadatka, razmotrena su u kontekstu uloge interesa u procesima samoregulacije učenja i njihova doprinosa razumijevanju funkcionalnih odnosa između motivacije, učenja i emocija.

Downloads

Published

2014-12-13

Issue

Section

Articles