Odnos opće mentalne sposobnosti, osobina ličnosti i transformacijskog stila rukovođenja: Uloga izvora procjene

Authors

  • Ljerka Hajncl Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek
  • Dario Vučenović Obiteljski centar zadarske županije, Zadar

Keywords:

opća mentalna sposobnost, osobine ličnosti, transformacijski stil, samoprocjene rukovoditelja, procjene podređenih

Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio ispitati odnos opće mentalne sposobnosti i pet osobina ličnosti s transformacijskim stilom rukovođenja. Na uzroku od 177 rukovoditelja srednje i niže razine rukovođenja u 16 radnih organizacija primijenjen je test opće mentalne sposobnosti i petofaktorski upitnik ličnosti. Stil rukovođenja procijenjen je primjenom Višefaktorskog upitnika stilova rukovođenja iz dvaju izvora procjene. Formu za samoprocjene popunilo je 177 rukovoditelja, a formu za procjene drugih 340 njihovih podređenih. Rezultati hijerarhijske regresijske analize za samoprocjene stila rukovođenja upućuju na to da opća mentalna sposobnost nije pridonosila predikciji transformacijskog stila. Utvrđeno je da osobine ličnosti objašnjavaju 22% varijance transformacijskog stila pri čemu su savjesnost i otvorenost za iskustva samostalni prediktori. Međutim, kada su transformacijski stil rukovoditelja procjenjivali njihovi podređeni, opća mentalna sposobnost bila je u niskoj negativnoj korelaciji s transformacijskim stilom, a osobine ličnosti nisu pridonosile objašnjenju varijance transformacijskog stila. Dob i spol su samostalni značajni prediktori, a demografske varijable kao grupa značajno objašnjavaju varijancu transformacijskog stila rukovođenja. Podređeni procjenjuju da mlađi rukovoditelji i rukovoditelji ženskog spola iskazuju više transformacijskih ponašanja.

Author Biography

Ljerka Hajncl, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek

Downloads

Published

2014-12-13

Issue

Section

Articles