Editor's note

Barbara Kalebić Maglica

Abstract


Drage kolegice i kolege, 
želim zahvaliti svim autorima, recenzentima i čitateljima, urednicima tematskoga broja prof. dr. sc. Igoru Kardumu i prof. dr. sc. Jasni Hudek-Knežević te članovima Uredništva na trudu koji su uložili kako bismo i ove godine objavili tri broja časopisa Psihologijske teme. 
Ovogodišnji je tematski broj posvećen suvremenim teorijama i istraživanjima u području psihologije ličnosti. U tom je broju objavljeno ukupno jedanaest radova čiji su autori eminentni znanstvenici iz različitih dijelova Europe te Australije i Sjedinjenih Američkih Država.  
U drugom je broju časopisa objavljeno deset radova, od toga devet izvornih znanstvenih radova i jedan pregledni rad, mahom domaćih znanstvenika koji su se bavili različitim temama iz područja psihologije: vrijednosnim orijentacijama, školskim postignućem, socijalnim sukobima, ponašanjem trenera, mentalnim zdravljem učitelja itd.  
Treći broj ima ukupno devet radova, od čega je najveći broj izvornih znanstvenih radova (sedam), a dva su rada pregledna. Teme zastupljene u ovom broju jesu: psihopatija, motivi sudjelovanja u online-forumima, vidno radno pamćenje, uloga radnoga pamćenja u vrhunskoj sportskoj izvedbi, uključenost učenika u učenje kemije, usredotočena svjesnost i sl. 
I ove smo godine u ožujku predstavili tri broja Psihologijskih tema za 2016. godinu. Predstavljanje je popraćeno predavanjem prof. dr. sc. Jasminke Despot Lučanin Kako biste procijenili svoje zdravlje: Značaj samoprocjene zdravlja za duljinu života. 
S ciljem povećanja kvalitete našega časopisa članovi Uredništva sudjelovali su na Radionici za urednike znanstvenih časopisa, koja je održana 27. i 28. travnja 2017. godine, a čije su voditeljice bile Pippa Smart i prof. dr. sc. Ana Marušić. Teme o kojima se raspravljalo su: povećanje vidljivosti časopisa, suradnja s autorima i recenzentima, korištenje različitih medija kako bi se došlo do ciljne publike – čitatelja, problem (samo)plagiranja itd. Stečena ćemo znanja svakako upotrijebiti u svom daljnjem radu.  
Nadam se uspješnoj suradnji s autorima i recenzentima te kolegicama i kolegama iz Uredništva i iduće godine.

Barbara Kalebić Maglica, 
glavna urednica časopisa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.