Interes, učenje i postignuće

Rosanda Pahljina-Reinić

Abstract


U ovom su radu prikazana teorijska razmatranja i istraživanja interesa kao važne motivacijske varijable u obrazovnom okruženju. Prvi dio rada sadrži prikaz različitih konceptualizacija interesa i njegove uloge u učenju i prikaz načina mjerenja interesa. U drugom su dijelu rada najprije prikazana aktualna shvaćanja dinamike razvoja interesa. Nakon toga prikazani su rezultati istraživanja učinaka interesa na procese i ishode učenja. Postojeća istraživanja odnosa interesa s drugim motivacijskim varijablama kao što su samodjelotvornost, ciljevi postignuća i vrijednost zadatka, razmotrena su u kontekstu uloge interesa u procesima samoregulacije učenja i njihova doprinosa razumijevanju funkcionalnih odnosa između motivacije, učenja i emocija.

Keywords


motivacija; situacijski interes; individualan interes; razvoj interesa; akademsko postignuće

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.