Mehanizmi afektivne pripremljenosti i individualne razlike u automatskom procesiranju

Blaž Rebernjak, Vesna Buško

Abstract


Fenomen automatske evaluacije odnosi se na automatsku i brzu kategorizaciju različitih podražaja kao pozitivnih ili negativnih. Ovaj je hipotetički mehanizam važan jer pruža uvid u funkcioniranje automatskih afektivnih procesa, ali i stoga jer se na njemu zasniva velik broj implicitnih mjernih postupaka. Za razliku od eksplicitnih mjera samoprocjene, ovakvi postupci omogućuju indirektno zaključivanje o razvijenosti nekoga psihološkog obilježja. Afektivna je pripremljenost jedna od često korištenih implicitnih mjera, odnosno, operacionalizacija automatske evaluacije podražaja. Ovim se eksperimentalnim pristupom ispituje pretpostavljeni utjecaj automatske evaluacije pripremnog podražaja na vrijeme reakcije ili točnost u procesiranju ciljnog podražaja. Ako su pripremni i ciljni podražaji kongruentni po valenciji, dolazi do ubrzavanja reakcije sudionika u usporedbi s eksperimentalnim situacijama u kojima su prezentirani nekongruentni podražaji. Cilj je ovog rada opisati rezultate najvažnijih istraživanja fenomena afektivne pripremljenosti s posebnim naglaskom na proučavanju individualnih razlika u obrascima reagiranja na eksperimentalni materijal u sklopu ove paradigme. Individualne bi razlike u afektivnoj pripremljenosti ili tendencije u procesiranju trebale upućivati na individualne razlike u automatskoj evaluaciji podražaja. Razumijevanje mehanizma automatske evaluacije važno je u kontekstu izrade novih i razvoja postojećih implicitnih mjernih postupaka za procjenu psihologijskih konstrukata u domeni afektivnog funkcioniranja.

Keywords


automatska evaluacija podražaja; afektivna pripremljenost; implicitne mjere

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.